Ons actieplan

In 2019 moet opnieuw een meerjarenplanning worden opgemaakt voor onze gemeente, ditmaal voor de periode 2020-2025.

Meerjarenplan?

Net zoals bij elke gemeente, heeft de gemeente Beerse beperkte middelen. Om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten maakt het gemeente bestuur bij het begin van een nieuwe legislatuur een meerjarenplan op. Het bestuur bepaalt daarin de acties voor de komende jaren (2020-2025) en koppelt er middelen aan.

Ook vanuit de jeugdraad denken we hier actief aan mee en hebben we onze belangrijkste actiepunten opgelijst en bezorgd aan alle politieke partijen in onze gemeente.

Ons actieplan!

Na heel wat brainstromsessie in het najaar van 2018, zijn we tot een 14 punten plan gekomen. Dat plan kan je hieronder lezen.

Vooruitgang

De komende maanden gaan we ook zelf aan de slag om na te denken hoe we deze ideeën concreet kunnen maken. Eens we iets bereikt hebben, zal je het hier en op onze facebook-pagina lezen.

Actieplan dagelijks bestuur

Om ons actieplan gerealiseerd te zien, hadden we al snel door dat ook wij van het dagelijks bestuur niet mochten stil zitten. Daarom hebben wij het veertienpuntenplan opgesplitst in een twintigpuntenactieplan.

Hieronder kan je zien wie van het dagelijks bestuur zich voor welk actiepunt inzet. Heb je vragen rond een bepaald actiepunt? Of wil je zelf actief mee brainstormen? Laat het ons dan zeker weten. Want veel handen maken licht werk.

1. Herverdeling en extra creatie van opbergruimte voor (jeugd)verenigingen

Stap 1: eens samenzitten met Maarten Meyers om de huidige stand van zaken te bespreken

Opvolging: Leen

2. Infrastructuurwerken voor KSA, Korridor, Scouts en Don Bosco

Stap 1: Horen bij Stefan Poortmans wat de huidige stand van zaken is

Opvolging: Michiel

3. Opstarten van een kindergemeenteraad

Stap 1: rond horen bij andere gemeentes

Opvolging: Leen en Michiel

4. Hervorming van het huidige subsidiereglement voor jeugdwerking

Stap 1: bekijken van het huidige regelement en regelementen van omliggende gemeentes

Opvolging: DB

5. Zorgen voor contactpersonen voor jeugd bij de gemeente en de gemeentestructuur communiceren

Opvolging: Michiel

6. Extra AED-toestel voorzien op de jeugddomeinen in Beerse

Stap 1: contact maken met de gezondheidsraad

Opvolging: Ellen

7. EHBO cursussen uitbreiden naar heel de gemeente

Opvolging: Ellen & Lotte

8. Gemachtigd opzichter cursussen uitbreiden naar heel de gemeente

Opvolging: Lotte

9. Identificeren van geschikte fuiflocatie(s) binnen de gemeente en investeren in gebruiksvoorzieningen op de locatie

Opvolging: DB

10. Het in kaart brengen en uitbreiden van de speelbossen

Stap 1: contact maken met de dienst milieu

Opvolging: Leen

11. De sporthallen meer beschikbaar maken voor jeugd

Opvolging: Lotte

12. De lijnen op het speelpleintje van Vlimmeren herschilderen

Opvolging: DB

13. Het oprichten van een nieuw skatepark

Opvolging: Michiel

14. Het creëren van meer groene speelzone in Vlimmeren

Stap 1: horen bij Vlimmeren sport wat hun plannen zijn bij het creëren van extra groene speelruimte

Opvolging: Michiel

15. Route to school uitbreiden naar vrijetijdsbewegingen

Opvolging: Ellen & Lotte

16. Beurs/inzamelpunt organiseren voor tweedehandsspeelgoed

Stap 1: contact opnemen met Spellebel

Opvolging: Leen & Ellen

17. Een sterkere en bredere uitwerking van de Uit-Pas realiseren

Stap 1: contact opnemen met Maarten Meyers

Opvolging: Michiel & Leen

18. Verengingen ondersteunen om tweedehandsuniformen aan te bieden

Opvolging: Leen & Ellen

19. Info- en ontmoetingsavonden organiseren over verschillende thema’s

Stap 1: op het eerste jeugdnetwerk horen waar de interesses liggen

Opvolging: DB

20. Een campagne opzetten rond mentale gezondheid

Stap 1: contact opnemen met de gezondheidsraad

Opvolging: Lotte & Ellen