Word vriend van de jeugddienst

Werking jeugdraad

De jeugdraad is een onafhankelijke, erkende gemeentelijke adviesraad en geeft adviezen aan het gemeentebestuur over jeugdbeleidzaken.

De leden bestaan voornamelijk uit vertegenwoordigers van de verschillende jeugdverenigingen maar ook individuele jongeren mogen lid zijn van de jeugdraad. Ook de gemeentelijke jeugdconsulent en de schepen van jeugd zijn lid van de jeugdraad maar hebben geen stemrecht.

De jeugdraad van Beerse organiseert activiteiten zoals 'de jeugdweek', vormingsdagen, kindernamiddag, vrij podium, nieuwjaarzingen, ed...

Werking van de jeugdraad :

*De algemene vergadering
Tien keer per jaar komen alle leden bij elkaar, meestal de eerste vrijdag van de maand om 20 uur.
*Het dagelijks bestuur
*De harde kern, de trekpaarden die de dagelijkse werking van de jeugdraad op hun schouders nemen. Zij vergaderen meestal één week voor de algemene vergadering.

De werkgroepen
Deze tijdelijke groepen zorgen voor de vlotte werking van één activiteit.

Wil je lid worden van de jeugdraad of wens je meer informatie? Contacteer de dienst jeugd.

Logo nee tegen drugs en geweld
De jeugdraad wil verenigingen aanmoedigen om bij het organiseren van evenementen aandacht te hebben voor de problematiek van geweld en drugs en vraagt om het logo 'nee tegen drugs en geweld' op te nemen in het promotiemateriaal zoals affiches en flyers.
Het logo kan je hier downloaden.