Word vriend van de jeugddienst

Uitleen

•Erkende jeugdverenigingen van Beerse kunnen exclusief gebruik maken van uitleenmaterialen van de jeugdraad.
•De materialen zijn eigendom van de jeugdraad.
•De dienst jeugd Beerse beheert de uitleenmaterialen van de jeugdraad.
•De uitleen blijft beperkt tot compacte materialen die nu aanwezig zijn : Dataprojector, walkie-talkies, actieve box.
•Afhalen en terugbrengen gebeurt op afspraak via de dienst jeugd.
•De ontlening is gratis.
•Aanvraagtermijn : maximum 1 jaar op voorhand.
•De jeugdraad is verantwoordelijk voor eventuele herstellingen en de kosten ervan en beslist of deze kosten moeten verhaald worden op de ontlener.
•De jeugdraad beslist op de maandelijkse algemene vergaderingen of er sancties moeten genomen worden indien jeugdverenigingen de werking van de uitlening niet respecteren door materialen te laat of in slechte staat binnen te brengen

•Aanvragen kunnen uitsluitend via de dienst jeugd en kan via telefoon 014 600 772, e-mail: jeugd@beerse.be of oline e-loketformulier.