Ons actieplan

In 2019 moet opnieuw een meerjarenplanning worden opgemaakt voor onze gemeente, ditmaal voor de periode 2020-2025.

Meerjarenplan?

Net zoals bij elke gemeente, heeft de gemeente Beerse beperkte middelen. Om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten maakt het gemeente bestuur bij het begin van een nieuwe legislatuur een meerjarenplan op. Het bestuur bepaalt daarin de acties voor de komende jaren (2020-2025) en koppelt er middelen aan.

Ook vanuit de jeugdraad denken we hier actief aan mee en hebben we onze belangrijkste actiepunten opgelijst en bezorgd aan alle politieke partijen in onze gemeente.

Ons actieplan!

Na heel wat brainstromsessie in het najaar van 2018, zijn we tot een 14 punten plan gekomen. Dat plan kan je hieronder lezen.

Vooruitgang

De komende maanden gaan we ook zelf aan de slag om na te denken hoe we deze ideeën concreet kunnen maken. Eens we iets bereikt hebben, zal je het hier en op onze facebook-pagina lezen.

Deel

Facebook Twitter Google Plus