Ons actieplan

In 2019 moet opnieuw een meerjarenplanning worden opgemaakt voor onze gemeente, ditmaal voor de periode 2020-2025.

Meerjarenplan?

Net zoals bij elke gemeente, heeft de gemeente Beerse beperkte middelen. Om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten maakt het gemeente bestuur bij het begin van een nieuwe legislatuur een meerjarenplan op. Het bestuur bepaalt daarin de acties voor de komende jaren (2020-2025) en koppelt er middelen aan.

Ook vanuit de jeugdraad denken we hier actief aan mee en hebben we onze belangrijkste actiepunten opgelijst en bezorgd aan alle politieke partijen in onze gemeente.

Ons actieplan!

Na heel wat brainstromsessie in het najaar van 2018, zijn we tot een 14 punten plan gekomen. Dat plan kan je hieronder lezen.

Vooruitgang

De komende maanden gaan we ook zelf aan de slag om na te denken hoe we deze ideeën concreet kunnen maken. Eens we iets bereikt hebben, zal je het hier en op onze facebook-pagina lezen.

Actieplan dagelijks bestuur

Om ons actieplan gerealiseerd te zien, hadden we al snel door dat ook wij van het dagelijks bestuur niet mochten stil zitten. Daarom hebben wij het veertienpuntenplan opgesplitst in een twintigpuntenactieplan.

Heb je vragen rond een bepaald actiepunt? Of wil je zelf actief mee brainstormen? Laat het ons dan zeker weten. Want veel handen maken licht werk.

1. Herverdeling en extra creatie van opbergruimte voor (jeugd)verenigingen

2. Infrastructuurwerken voor KSA, Korridor, Scouts en Don Bosco

3. Opstarten van een kindergemeenteraad

4. Hervorming van het huidige subsidiereglement voor jeugdwerking

5. Zorgen voor contactpersonen voor jeugd bij de gemeente en de gemeentestructuur communiceren

6. Extra AED-toestel voorzien op de jeugddomeinen in Beerse

7. EHBO cursussen uitbreiden naar heel de gemeente

8. Gemachtigd opzichter cursussen uitbreiden naar heel de gemeente

9. Identificeren van geschikte fuiflocatie(s) binnen de gemeente en investeren in gebruiksvoorzieningen op de locatie

10. Het in kaart brengen en uitbreiden van de speelbossen

11. De sporthallen meer beschikbaar maken voor jeugd

12. De lijnen op het speelpleintje van Vlimmeren herschilderen

13. Het oprichten van een nieuw skatepark

14. Het creëren van meer groene speelzone in Vlimmeren

15. Route to school uitbreiden naar vrijetijdsbewegingen

16. Beurs/inzamelpunt organiseren voor tweedehandsspeelgoed

17. Een sterkere en bredere uitwerking van de Uit-Pas realiseren

18. Verengingen ondersteunen om tweedehandsuniformen aan te bieden

19. Info- en ontmoetingsavonden organiseren over verschillende thema’s

20. Een campagne opzetten rond mentale gezondheid