Word vriend van de jeugddienst

Lentekind

Lentekind Vakantiewerking is een onderdeel van het CKG (centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) Lentekind. Het CKG Lentekind huisvest een aantal kinderen die in verschillende leefgroepen verblijven. Gedurende het schooljaar gaan de kinderen overdag naar school, maar ook tijdens de zomermaanden worden kinderen in Lentekind opgevangen. Om hen binnen het centrum een aangename (speel-)vakantie aan te bieden, is in 1980 een vakantiewerking opgericht. Deze vakantiewerking is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een uitgebreide organisatie die volledig steunt op vrijwilligers. Een vaste groep hoofdleiding bereidt gedurende het jaar de vakantie voor. De vakantie zelf wordt ingedeeld in zeven à acht weken. Elke week schrijven zich ongeveer 15 vrijwilligers in die onder begeleiding van de hoofdleiding de kinderen een fijne vakantieweek trachten te bezorgen.

Hoogstraat 13
2340 Vlimmeren