Word vriend van de jeugddienst

Fuiven

Als je een fuif organiseert meldt dan je evenement aan het gemeentebestuur via het online e-formulier.
Je moet je fuif 3 maanden op voorhand melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Tip: voor het inschakelen van security kan je als erkende jeugdvereniging subsidies aanvragen. Meer info vind je op de gemeentelijke website op de pagina subsidies jeugdwerk.